Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Leestijd: 2 minuten

Het is een discussie die om de zo veel tijd oplaait: is de legitieme portie nog van deze tijd? Die vraag leidde tot de kamervragen van Vera Bergkamp (D66). Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, laat weten dat hij geen dringende noodzaak ziet voor afschaffing.

De legitieme portie is een deel van de erfenis waarop een (klein)kind van aanspraak kan maken wanneer de (groot)ouder overlijdt. Dit deel bestaat alleen uit geld. Dat betekent dat het kind geen aanspraak kan maken op de bezittingen van de overledene. De erfgenamen van de overledene zijn verplicht om de legitieme portie aan de (klein)kinderen uit te keren.  Dit bedraagt de helft van het wettelijke erfdeel van het kind.

Achterhaald?

De legitieme portie is ontstaan vanuit de gedachte dat ouders de verplichting hebben om hun kinderen verzorgd achter te laten. Voorstanders van de afschaffing stellen dat de sociaaleconomische behoefte gaandeweg is vervallen. Zij pleitten voor een volledige testeervrijheid waarbij het mogelijk is om (klein)kinderen volledig te onterven.

Zo ook Vera Bergkamp (D66). Op basis van eerdere onderzoeken stelde zij in juli dit jaar vragen over het maatschappelijk draagvlak voor de legitieme portie. Volgens het Kamerlid is de maatschappij sinds de invoering van de huidige wetgeving sterk veranderd. Hierdoor is de wetgeving niet meer van deze tijd.

Afschaffing legitieme portie

In haar kamervragen verwijst Bergkamp naar een brief van de Koninklijke Notariële Beroepsopleiding (KNB) uit 2016 over een publiekspeiling. Hieruit bleek dat 40 procent van de ondervraagden voor de afschaffing was.

Volgens Dekker blijkt hieruit echter geen ‘dringende en breed gedragen noodzaak om over te gaan tot het schrappen van de legitieme portie.’. Daarnaast ziet de minister in de praktijk geen signalen die hem overtuigen van de noodzaak van afschaffing.

Onderzoek

In de kamervragen verzoekt Bergkamp om de behoefte aan afschaffing te onderzoeken. Dekker’s antwoord is duidelijk: “Ik zie op dit moment geen reden voor een onderzoek”. Dit komt deels doordat het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit in samenwerking met Netwerk Notarissen recent nog een onderzoek heeft gedaan naar het draagvlak voor afschaffing. Dit rapport wordt in september verwacht. Of de nieuwe onderzoeksresultaten de minister van gedachten doen veranderen zal met de tijd moeten blijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *