Negatieve rente derdengeldrekening

Leestijd: 2 minuten

U heeft er ongetwijfeld over gehoord: de spaarrente in Nederland wordt negatief. Reeds vanaf 1 mei jl. rekent ABN amro als eerste een negatieve rente. Vanaf 1 juli geldt dit ook voor de ING en de Rabobank. Maakt u gebruik van een waarborgsom, dan heeft dit invloed op de kosten van een derdengeldrekening. Wat betekent dit voor u?


Waarborgsom

Als u een woning koopt moet u bij de notaris een bepaald bedrag garant stellen als zekerheid voor de verkoper. Dit bedrag is over het algemeen 10% van de koopsom. U kunt dit doen door middel van een bankgarantie of waarborgsom. Bij een bankgarantie verklaart de hypotheekverstrekker garant te staan voor dit bedrag, mocht de koop niet doorgaan. Als u echter kiest voor een waarborgsom dan gebruikt u uw eigen middelen om dit bedrag te voldoen. Uw eigen geld wordt op de derdengeldrekening van de notaris bewaard. Na de overdracht van het huis stort de notaris dit bedrag terug op uw rekening.

Derdengeldrekening

Bij een waarborgsom plaatst u het bedrag dus tijdelijk op een derdengeldrekening bij de notaris. Wanneer er een negatieve rente geldt, betekent dit dat het geld kost om het bedrag op een dergelijke rekening te bewaren, net als bij uw spaarrekening. Het bedrag op de derdengeldenrekening daalt hierdoor. De notaris kan u niet elke dag vragen het bedrag aan te vullen ter hoogte van het oorspronkelijke bedrag van de negatieve rente.

Wanneer de waarborgsom is afgenomen door de negatieve rente, krijgt u een kleinere waarborgsom terug. U ontvangt de ingelegde waarborgsom minus de rente die de notaris namens u aan de bank moet betalen waar de derdengeldrekening loopt. Dit geld gaat dus naar de bank en niet naar de notaris. De notaris vergoed deze afname niet omdat het de notaris dan geld kost om het bedrag voor u te stallen.

Voorbeeld:

Stel u betaalt een waarborgsom van 20.000 euro. De bank rekent hierover 1% negatieve rente. Dit betekent dat u na de overdracht 19.800 euro terug krijgt.

Want: 20.000 – 1% (200) = 19.800 euro. De notaris betaalt de rente van 200 euro aan de bank en brengt dit in mindering op het bedrag dat op de derdengeldrekening staat.

Waarborgsom of bankgarantie?

De vraag is dan ook: wat is handiger? Gebruik maken van een waarborgsom of van een bankgarantie. Het antwoord wisselt per situatie. Het nadeel van een waarborgsom is het kostenplaatje van de negatieve rente. Wanneer u het bedrag voor een korte tijd bij de notaris stalt zijn de kosten voor de negatieve rente vaak lager dan bij een langere periode.

Bij een bankgarantie brengt de geldverstrekker vaak 1% van het hypotheekbedrag in rekening voor deze dienst. Dit brengt dus ook kosten met zich mee. Neem dit mee in uw overweging om een waarborgsom of een bankgarantie te nemen.

Vraag uw notaris om tekst en uitleg met betrekking tot de mogelijkheden en de kosten die hij u moet doorberekenen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *