Overdrachtsbelasting, hoe wat en waarom?

Leestijd: 3 minuten

Sta je op het punt een huis te gaan kopen? Dan komen er een hoop bedragen op je af. Een van de kosten is de overdrachtsbelasting. Iedereen die een onroerende zaak koopt, bijvoorbeeld een huis, of krijgt, moet daar belasting over betalen. Maar, wat houdt dit eigenlijk in? En waarom moet die betaald worden? Dat wordt je in dit blogbericht allemaal uitgelegd!

belasting

Wat is overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting is de belasting die je moet betalen bij de overdracht van bijvoorbeeld een woning, stuk grond of bedrijfspand. Of je de grond koopt of krijgt, maakt voor de overdrachtsbelasting niets uit. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de aankoopwaarde van de grond.

Hoe hoog is de overdrachtsbelasting?

Naast de hoogte van de koopsom is ook de bestemming van de grond bepalend voor de hoogte van de overdrachtsbelasting. Er gelden namelijk twee percentages:

 • 2%, dit percentage geldt voor onroerende zaken die op het moment van overdracht bestemd zijn voor bewoning. Denk hierbij aan een:
  • Eigen woning
  • Tweede woning
  • Bedrijfswoning
  • Tijdelijk leegstaande woning
  • Recreatie woning
  • Verhuurde woning
 • 6%, dit percentage geldt voor onroerende zaken zoals:
  • Bedrijfspanden
  • Grond die bestemd is voor woningbouw
  • Een gekochte steiger aan het water bij een woonark
  • Internaten
  • Grond die bestemd is voor gebruik als verpleeginstelling, verzorginstelling of ziekenhuis
  • Hotels en pensions

Wordt een onroerend goed voor de helft gebruikt als woonruimte en voor de andere helft voor onroerende zaken? Dan wordt er over de ene helft 2% en over de andere helft 6% overdrachtsbelasting gerekend. Wanneer de oppervlakte die bedoeld is voor onroerende zaken 10% of minder van het gehele pand is, dan geldt voor het hele pand het tarief van 2%.

Wanneer moet ik overdrachtsbelasting betalen?

Je betaalt de overdrachtsbelasting als je eigenaar wordt van:

 • een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond.
 • De rechten op onroerende zaken, zoals:
  • opstalrecht
   Opstalrecht is het recht om op een eigendom van iemand anders iets te bouwen, zonder dat die ander de eigenaar wordt van wat jij bouwt.
  • Erfpachtrecht
   Erfpachtrecht is het recht om de grond waarop bijvoorbeeld jouw huis staat voor bepaalde of onbepaalde tijd te gebruiken, zonder dat jij eigenaar wordt van de grond.
  • Lidmaatschapsrecht van coöperatieve flatverenigingen
   Het lidmaatschapsrecht van een coöperatieve flatvereniging is het recht om gebruik te maken van (een deel van) een gebouw dat eigendom is van de vereniging, zonder dat jij eigenaar wordt van dat (deel van het) gebouw.
 • Aandelen in een nv, bv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan
  Wij noemen dit onroerende zaaklichamen.

Kan ik vrijstelling krijgen van overdrachtsbelasting?

In sommige gevallen is het mogelijk om een vrijstelling te krijgen van overdrachtsbelasting!

 

Let op! Als je recht hebt op een vrijstelling moet jij of de notaris nog wel aangifte overdrachtsbelasting doen!

 

Een vrijstelling is mogelijk, maar je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zoals:

 • Je moet zowel overdrachts- als omzetbelasting betalen;
 • Er sprake is van bedrijfsoverdracht aan familieleden;
 • Je koopt een landgoed;
 • Een bedrijf fuseert, splitst of reorganiseert intern;
 • Er is sprake van inbreng in een vennootschap;
 • Landerijen worden heringericht;
 • Er sprake is van inbreng bij omzetting van een onderneming in een nv of bv;
 • Een eigendom van onroerend goed tussen samenwoners wordt verdeeld;
 • Er sprake is van stedelijke herstructurering (Een vernieuwing in de gebouwde omgeving van een stad in verouderde en verloederde gebieden).

Erf je onroerend goed van een ouder en neem je de woning over? Dan hoef je onder twee voorwaarden geen overdrachtsbelasting te betalen:

 • Hij of zij betaalt de andere erfgenamen een reële prijs.
 • Alle kinderen (mede-erfgenamen) werken mee aan de overname.

Hoe betaal je overdrachtsbelasting?

De manier waarop je overdrachtsbelasting betaalt hangt af van de manier waarop je eigenaar bent geworden. Als je bij de notaris een notariële akte laat opmaken, dan doet de notaris namens jou aangifte en betaalt ook de overdrachtsbelasting. Als dit niet het geval is, dan is het de bedoeling dat je binnen één maand nadat je eigenaar bent geworden van een onroerende zaak, aangifte doet en de overdrachtsbelasting betaalt

Dat de notaris de aangifte voor jou doet, is de meest voorkomende manier. In de akte neemt de notaris een zogenoemde fiscale verklaring op. Daarin verklaart hij:

 • Of je overdrachtsbelasting moet betalen;
 • Of je recht hebt op één of meer vrijstellingen.

Wat zijn de notariskosten voor het kopen van een huis?

Notarissen zijn vrij in het bepalen van hun tarieven. De ene notaris kan daardoor veel voordeliger zijn dan de andere. Via onze website DeGoedkoopsteNotaris.nl krijg je inzicht in deze tarieven. Vraag gratis en vrijblijvende offertes aan en bespaar op de notaris!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *