Wie erft er als ik geen testament heb?

Leestijd: 2 minuten

Wanneer jij komt te overlijden, kunnen je nabestaanden het testament raadplegen om de erfenis te verdelen. Heb je geen testament en dus ook geen erfgenamen aangewezen? Dan worden jouw bezittingen volgens de wettelijke regels verdeeld. De erfgenamen zijn in dit geval ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis.

wie erft er?

 

Er zijn vier verschillende groepen met mogelijke erfgenamen. Als er in groep één een nabestaande is dan erft deze. De mogelijke erfgenamen in de overige drie groepen komen in dit geval dan niet aan bod. Als er in groep één geen erfgenamen zijn, dan wordt er in de andere groepen verder gezocht. Dit herhaalt zich tot en met groep vier. Is er ook in groep vier geen erfgenaam te vinden? Dan vervalt de erfenis aan de staat.

 

Groep 1

In de eerste groep zitten je: echtgenoot, geregistreerd partner en kinderen. Er zijn een paar voorwaarden.

  • De echtgenoten mogen niet van tafel en bed gescheiden zijn.
  • Een stiefkind is volgens de wet geen eigen kind en behoort niet tot groep één. Wil je je stiefkind wel als erfgenaam benoemen? Dan laat je dit in een testament opnemen
  • Als een kind van de overledene niet meer leeft, dan nemen de kinderen van het overleden kind de plaats in. Dit wordt plaatsvervulling genoemd.

Groep 2

In de tweede groep zitten je: ouders, broers en zussen. Als ook deze zijn overleden komen de ooms en tantes aanbod, gevolgd door neven en nichten. Ook hier zitten enkele voorwaarden aan.

  • Als de broer of zus is overleden, hebben zijn of haar kinderen recht op het erfdeel.
  • Halfbroers en halfzussen hebben recht op de helft van wat een volle broer of zus zal erven.

Groep 3

In de derde groep zitten je grootouders, oudooms en oudtantes. Als deze er niet meer zijn, gaat de erfenis naar eventuele achternichten en achterneven.

 

Groep 4

In de allerlaatste groep zitten je overgrootouders.

 

De staat der Nederlanden

Mocht er nou in geen van bovenstaande groepen een erfgenaam zijn, dan kan de overheid de erfenis oppakken. Namens de overheid zet het Rijksvastgoed de erfenis om in geld. Als na 20 jaar de erfenis nog steeds onbeheerd is, vervalt deze aan de staat der Nederlanden.

 

Erfenis met een testament

Met een testament kun je zelf bepalen wie er precies wat van jou erft. Ook kan je bijvoorbeeld aangeven dat, als er in alle vier de groepen geen erfgenamen meer zijn, jouw erfenis naar een goed doel of een instantie gaat. Zo vermijd je dat de erfenis aan de staat komt te vervallen. Met een testament heb je meer controle over jouw nalatenschap! Een testament op laten maken, kan al vanaf € 180,-.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *