Scheiden? Hoe zit het met de alimentatie

Leestijd: 2 minuten

Gaat u scheiden dan vervallen alle regels die tijdens het huwelijk golden. Toch is er een uitzondering en dat is de alimentatie. Als u gaat scheiden blijft de onderhoudsplicht gelden. Dit betekent dat u elkaar financieel moet blijven steunen in de vorm van alimentatie.

Scheiden: De partneralimentatie
Als u na het scheiden een laag inkomen hebt, kunt u gebruik maken van partneralimentatie. Dit is een bedrag dat uw ex-partner aan u moet betalen. De afspraken die u samen maakt over de alimentatie kunnen worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. U kunt bijvoorbeeld afspreken hoe lang de alimentatie betaald moet worden. Maakt u geen afspraken, dan stopt de alimentatie regeling als de wettelijke termijn verstrijkt, de ex-partner overlijdt of als de persoon die alimentatie ontvangt hertrouwt, duurzaam gaat samenwonen of geregistreerd partnerschap aangaat.
Als u gaat scheiden heeft u in veel gevallen ook een akte van verdeling nodig. U kunt de akte opmaken bij de notaris. Een akte van verdeling is nodig als u gaat scheiden en u in gemeenschap van goederen was getrouwd of u samen een koopwoning heeft.

Scheiden: Kinderalimentatie gaat altijd voor
Gaan u en uw partner scheiden en u heeft samen kinderen, dan moet er kinderalimentatie betaald worden aan de ouder die de kinderen verzorgt. Deze vorm van alimentatie moet betaald worden tot het kind 21 jaar is. Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op de partneralimentatie. De afspraken moeten door de ouders worden gemaakt en deze worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Alimentatie: Welk bedrag moet u betalen?
De bedragen die betaald moeten worden aan alimentatie verschilt per persoon. U maakt samen met uw ex-partner afspraken over de hoogte. Let op dat er rekening gehouden wordt met de draagkracht van de alimentatieplichtige ex. Om een exacte berekening te maken kan het beste een deskundige worden ingeschakeld.

Het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie is ook lastig. Er bestaat geen minimum bedrag voor kinderalimentatie. Er bestaat wel een maximum bedrag, maar dit is afhankelijk van inkomen, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Als u een bedrag afspreekt kan het zijn dat de rechter het bedrag wijzigt. Als de rechter vindt dat het bedrag niet hoog genoeg is om het kind van te onderhouden, zal deze het bedrag aanpassen.

Flex-bv oprichten: Waar moet u op letten?

Leestijd: 2 minuten

Flex-bv oprichten. Vanaf 1 oktober 2012 wordt het oprichten van een bv een stuk flexibeler. Voorheen waren er heel wat regels voor het oprichten van een bv, dit wordt nu wat makkelijker.

Voor het oprichten van een bv moest eerst altijd 18.000 euro op aandelen worden gestort en was er een bankverklaring nodig. Bij een flex-bv is dit niet langer het geval. Bij een flex-bv kan voortaan in de statuten worden vastgelegd dat bepaalde aandelen geen winst mogen ontvangen en dat er op aandelen geen stemrecht kan worden uitgeoefend.

Minder verplicht bij flex-bv
Bij een flex-bv zal niet langer de verplichting hebben om in de statuten een blokkeringsregeling op te nemen. Dit mag natuurlijk wel nog, helemaal als er meerdere aandeelhouders zijn. Een voordeel van de flex-bv is dat elke aandeelhouder een eigen bestuurder kan benoemen. Bestuurders gaan alleen wel meer risisco lopen vanaf 1 oktober. Als de flex-bv in de problemen raakt, wordt de bestuurder verantwoordelijk.

Met ingang van de flex-bv verandert er veel, maar de statutaire regeling van de bv moet ook na 1 oktober nageleefd worden. Denk hierbij aan de inkoop van aandelen en het terugbetalen van aandelenkapitaal. Wat een optie is, is om eerst de statuten te wijzigen bij een notaris om dan de oude regeling om te zetten in een nieuwe.

Notaris als adviseur
De notaris moet steeds meer een adviserende rol op zich nemen. Het is belangrijk om een notaris in te schakelen als u een flex-bv wilt oprichten, maar ook als u al een bv hebt. De notaris kan u helpen bij het gehele proces en aanbevelingen doen. Omdat de tarieven en expertise van notarissen verschillen kunt u de notaris vergelijken. Zo kunt u makkelijk een notaris in de buurt vinden en vrijblijvend een offerte aanvragen.

Kleine stijging in verkoop woningen

Leestijd: 2 minuten

In augustus is er een kleine stijging te zien in de verkoop van woningen vergeleken met de maand juli. Er zijn zo’n 12,5 procent meer woningen verkocht en dan waren met name de hoekwoningen in trek. 

Toch is er een daling te zien in de verkoop van woningen vergeleken met een jaar geleden.  In 2011 werden er iets meer dan 10.000 woningen verkocht en nu een jaar later zijn dit er slechts iets meer dan 8300. Dit is een daling van 16,2 procent. Alle type woningen laten een daling zien in verhouding tot 2011 en dan zijn met name de tussenwoningen het meest gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het kadaster.

Toch stijging verkoop woningen
Toch laat de markt een stijging zien in de verkoop van woningen. In alle provincies op twee na is een stijging te zien op de woningmarkt vergeleken met een maand eerder. Vooral hoekwoningen worden goed verkocht, daar vond een stijging plaats van meer dan 15 procent. Ook de verkoop van appartementen en vrijstaande woningen is gestegen.

Ook een woning kopen
Het lijkt erop dat de woningmarkt niet helemaal vast zit. Er worden toch steeds meer woningen verkocht en gekocht. Voor het kopen en verkopen van een woning is een notaris nodig. De tarieven voor de notaris kunnen flink verschillen. De notaris vergelijken helpt bij het vinden van een goedkope notaris in de buurt waardoor tot honderden euro’s bespaart kan worden op de hypotheekakte en leveringsakte. En zeg nou zelf, een woning kopen is natuurlijk al duur genoeg.

Dag van de scheiding, wat doet de notaris

Leestijd: 2 minuten

Vandaag is het de dag van de scheiding. Op 14 september kan er gratis en vrijblijvend advies worden gevraagd over scheiden.

Een scheiding is geen leuke gebeurtenis en kan soms uitlopen tot grote ruzie. Een notaris kan helpen om dit te voorkomen. Er kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt met behulp van een notaris over wat er gebeurt bij een scheiding. Hetzelfde geldt voor niet getrouwde stellen, ook zij kunnen afspraken maken samen met een notaris.

Een notaris kan helpen met het regelen van allerlei praktische, juridische en financiele zaken die komen kijken bij een scheiding. Als u gaat scheiden en u heeft minderjarige kinderen dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld, ook kan de notaris helpen bij afspraken over partner- en kinderalimentatie.

Scheiden na geregistreerd partnerschap

Als er sprake is van een geregistreerd partnerschap en u gaat scheiden kan een notaris samen met u en de ex-partner een overeenkomst opstellen. De notaris helpt dan bij de afspraken die worden gemaakt en hoe bijvoorbeeld de boedel wordt verdeeld.

Scheiden na samenwonen

Als u niet getrouwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap heeft, maar wel samenwonen, dan kan de scheiding in principe gebeuren zonder de notaris. Als er een samenlevingscontract is kan deze beëindigd worden. Dit kan de notaris voor u doen. Zijn er kinderen bij betrokken dan kunnen er bij de notaris afspraken gemaakt worden over de kinderalimentatie en een ouderschapsplan. Deze notariele akte heeft executoriale kracht, dat betekent dat het dezelfde waarde heeft als een vonnis van de rechter.

De tarieven van notarissen kunnen flink verschillen. U kunt daarom de notaris vergelijken met andere notarissen in de buurt voor de kosten van scheiden of het opstellen of beëindigen van andere notariële aktes.

Hypotheekrenteaftrek anders in 2013

Leestijd: < 1 minuut

De hypotheekrenteaftrek is vanaf 2013 alleen nog beschikbaar voor mensen die daadwerkelijk aflossen op de hypotheek. Deze maatregel gaat in voor iedereen die vanaf 1 januari 2013 een hypotheek afsluit of een hypotheek oversluit. 

Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de hypotheek in 30 jaar tijd volledig wordt afbetaald. Het is dan niet meer mogelijk om de hypotheek in stand te houden om deze vervolgens aan het eind van de looptijd af te lossen met een bankspaarproduct een kapitaalverzekering of waarde vanuit een belegging.

Alleen als je maandelijks aflost heb je recht op hypotheekrenteaftrek. Aan het begin van de hypotheek wordt er een klein deel afgelost en meer rente betaald. De hypotheeklasten zullen in verloop van tijd stijgen omdat er steeds een kleiner bedrag in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek.

De maatregel moet zo’n 5,4 miljard euro opleveren, maar waarom zou je als 65 plusser je hypotheek nog gaan aflossen. Met deze regel wordt de koopkracht van deze seniorengroep alleen maar minder. De woningmarkt zit al behoorlijk vast en nu wordt het ook vooral lastig voor starters om de markt te betreden. De plannen om ervoor te zorgen dat de hypotheek wordt afgelost zijn een goed initiatief, alleen is het nu misschien niet het beste moment om het toe te passen.

Notarissen onder druk

Leestijd: < 1 minuut

Notarissen hebben het moeilijk in Nederland. De invoering van de vrije tarieven en vrije vestiging in combinatie met de economische recessie heeft ervoor gezorgd dat veel notarissen onder druk zijn komen te staan. Enkele honderden notariskantoren lijken hun deuren te moeten sluiten. 

De notarissen hebben het extra zwaar omdat er nu ook veel minder mensen een huis kopen. Er is al zo veel mogelijk bezuinigd en een groot deel van het personeel is ontslagen. Er is veel concurrentie binnen deze beroepsgroep waardoor een aantal notarissen onder de kostprijs moet werken.

Doordat er zoveel moet worden bezuinigd kan ook de kwaliteit van het geleverde werk omlaag gaan. Volgens Ruud van Gerven, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, staat de toegankelijkheid, onafhankelijkheid en rechtszekerheid van een goed werkend notariaat op het spel.

Klacht notarissen

Notarissen snappen dat ook zij beïnvloed worden door de recessie, maar dat is de klacht ook niet. Notarissen moeten nu hun diensten aanbieden tegen een absoluut laag tarief door de afgedwongen marktwerking. Maar notarissen worden door de overheid gedwongen om allemaal handelingen te verrichten ten behoeve van de rechtszekerheid, aldus Van Greven.
Notarissen mogen zelf de tarieven bepalen en daardoor zijn er flinke verschillen in de tarieven. Notarissen vergelijken helpt bij het vinden van een goedkope notaris in de buurt.

 

Hypotheek aflossen zonder boete

Leestijd: < 1 minuut

Een hypotheek vervroegd aflossen is niet altijd mogelijk. Wilt u dat doen, dan is er in veel gevallen sprake van een boete of boeterente die u moet betalen. Toch heeft het vervroegd aflossen van de hypotheek ook voordelen. Zo is de kans op een restschuld bij het huis verkopen kleiner.

Het vervroegd aflossen van de hypotheek betekent dat er lagere maandlasten ontstaan. En als u de hypotheek bijvoorbeeld aflost met spaargeld. Dan betaalt u ook nog eens minder vermogensbelasting. De lagere hypotheekschuld zorgt er wel voor dat er een lagere belastingaftrek is. Daarbij wordt het huis wel steeds meer uw eigendom en minder het eigendom van de geldverstrekker.

Er zijn steeds meer banken die mogelijkheden bieden voor het vervroegd aflossen van de hypotheek. Zo kunt u zonder boete sneller de hypotheekschuld verkleinen. Als u ook wat extra op uw hypotheek wilt aflossen, is het verstandig om na te gaan bij uw bank of zij een regeling hebben voor het boetevrij aflossen van de hypotheek.

Huwelijkse voorwaarden; geen rechter meer nodig

Leestijd: < 1 minuut

Sinds 1 januari 2012 is er geen toestemming van een rechter meer nodig voor het aangaan van huwelijkse voorwaarden of het wijzigen hiervan. Hiervoor kan iedereen nu terecht bij een notaris.

huwelijkse voorwaarden

Bij een huwelijk wordt er automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden van beide personen gedeeld worden. Je bent hier dan samen verantwoordelijk voor. Door huwelijkse voorwaarden aan te gaan kan worden vastgelegd hoe het bezit en inkomen over beide partners wordt verdeeld. Deze voorwaarden kunnen tussentijds aangepast worden. Dit kan nodig zijn omdat de omstandigheden veranderd zijn.

Voorheen kon alleen met toestemming van de rechter de huwelijkse voorwaarden gewijzigd worden. Dit is sinds 1 januari 2012 niet meer het geval. Een bezoek aan de notaris is voldoende om de huwelijkse voorwaarden te wijzigen of om die alsnog te laten opstellen als dat nooit is gedaan. Let wel op bij het kiezen van een notaris. De tarieven verschillen enorm per kantoor en je mag zelf bepalen naar welk notariskantoor je gaat. van tevoren notarissen vergelijken kan een hoop geld besparen.

huwelijkse voorwaarden en schuld

Als de huwelijkse voorwaarden worden aangepast heeft dit geen invloed op eventuele schuldeisers. De schulden die voor de wijziging aanwezig waren blijven staan en daarvoor blijven beide partners hoofdelijk aansprakelijk.

Hypotheek uitschrijven, ja of nee?

Leestijd: < 1 minuut

Mensen met een koophuis die hiervoor een hypotheek hebben afgesloten zijn jarenlang bezig met het aflossen van deze hypotheekschuld. Als eenmaal alles is afgelost kan de hypotheek uitgeschreven worden bij het kadaster. Dit royeren van een hypotheek is echter niet verplicht.

Het royeren van een hypotheek houdt in dat de hypotheek wordt verwijderd uit het hypotheekregister van het kadaster. Door dit te doen verdwijnt de connectie tussen de huiseigenaar en de bank waar de hypotheek liep. Het uitschrijven van de hypotheek kan alleen door een notaris gedaan worden en dat kost geld. Notarissen kunnen erg duur zijn en de prijzen verschillen enorm. Notarissen vergelijken kan helpen bij het vinden van de goedkoopste notaris in de buurt.

Het is echter niet verplicht om de hypotheek te royeren als die geheel is afgelost. Dit is alleen verplicht als het huis wordt verkocht. Dus als er nog jaren in hetzelfde huis gewoond wordt hoeven er geen kosten gemaakt te worden voor het royeren van de hypotheek.

Voordeel hypotheek royeren

Een voordeel van het laten uitschrijven van de hypotheek is dat je zelf een notaris kan kiezen. Bij de verkoop van het huis mag de koper bepalen welke notaris er gebruikt wordt en kunnen de kosten een stuk hoger uitkomen.

Zorg kopen met overwaarde huis

Leestijd: < 1 minuut

Ouderen met een eigen huis moeten in de toekomst wellicht de overwaarde hiervan gebruiken om zorg in te kopen. De overwaarde op het huis kan bij de bank verzilverd worden om hiermee verzorging en verpleging te betalen. De ouderen kunnen dan wel in hun eigen huis blijven wonen. 

Dit stelt Paul Schnabel van het Sociaal Cultureel Planbureau in een interview met de Volkskrant. Een kostenexplosie is volgens Schnabel onvermijdelijk. Een groot deel van de Nederlandse bevolking is boven de 65 en zijn verantwoordelijk voor bijna de helft aan zorgkosten die worden gemaakt. In Nederland heeft meer dan de helft van de huishouden een eigen huis die zij kunnen gebruiken om de zorgkosten te betalen. Voor wie geen eigen huis heeft, moet volgens Schnabel goede basiszorg gegarandeerd blijven.

Is deze regeling de manier om de explosie van zorgkosten te verminderen en de zorg betaalbaar te houden? Wat vind u?