Erfgenaam? Wees voorzichtig met stilzwijgend aanvaarden.

Wanneer een dierbare overlijdt en jij als erfgenaam recht hebt op (een deel van) de bezittingen, houd er dan rekening mee dat je ook voor de lasten op zou kunnen draaien. Wanneer de overleden persoon bijvoorbeeld meer openstaande schulden heeft dan bezittingen, draai jij daar voor op als je de erfenis (stilzwijgend) aanvaardt. Wees dus voorzichtig met aanvaarden als je twijfels hebt over de inhoud van de nalatenschap.

erfenis

Erfenis zuiver aanvaarden

Bij zuivere aanvaarding kies je er voor de erfenis te aanvaarden, zowel de bezittingen als de schulden. Maar het kan ook gebeuren dat je de erfenis hebt geaccepteerd zonder dat je je hier bewust van was. Misschien heb je een dierbare herinnering meegenomen uit het huis van de overledene. Dit wordt ook wel stilzwijgende aanvaarding genoemd.

Erfenis stilzwijgend aanvaarden

Door bepaalde handelingen te verrichten na het overlijden van een dierbare kun je de erfenis automatisch stilzwijgend aanvaarden. Hierdoor kan je in de problemen komen als de erflater meer schulden heeft achtergelaten dan bezittingen.

Handelingen die kunnen leiden tot het stilzwijgend aanvaarden zijn:

  • Het leeghalen/opruimen van het huis.
  • Het gebruik van de bankpas van de erflater.

Als je de uitvaart gaat regelen wordt dit niet automatisch gezien als stilzwijgende aanvaarding.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Wanneer je twijfelt over het bestaan van schulden bij de erflater, is het verstandig de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit wordt ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Dit houdt in dat je de erfenis alleen aanvaardt als deze positief is. Bij een negatief saldo kun je de erfenis verwerpen zonder dat schuldeisers bij jou aankloppen. De nalatenschap moet hiervoor wel eerst vereffend worden.

Nalatenschap vereffenen

Als erfgenaam moet je een verklaring aanleveren bij de rechtbank in de gemeente waar de overledene woonde. Het is raadzaam dit te laten regelen door de notaris. Vervolgens schrijft de rechtbank de akte van nalatenschap in het boedelregister in. In dit openbare register kunnen de belanghebbenden, zoals schuldeisers, de inhoud van de nalatenschap inzien. Blijken er helemaal geen schulden te zijn en is het saldo van de overledene positief? Dan kun je de erfenis aanvaarden.

Vind de goedkoopste notaris

Ben je erfgenaam en twijfel je over wat er nagelaten wordt? Kies dan voor beneficiaire aanvaarding. Zoek de goedkoopste notaris bij jou in de buurt om je hierbij te helpen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *