Waarom een testament opstellen?

Je ben getrouwd en hebt kinderen, waarom is het dan alsnog nodig om een testament op te stellen? Zonder een testament wordt de wettelijke verdeling aangehouden. Jouw bezittingen worden dan volgens wettelijk vastgestelde regels verdeeld. Jijzelf hebt hier geen inspraak op. Om de regie in eigen handen te houden is het opmaken van een testament van belang. In dit blogbericht lees je de voor- en nadelen van het wel of niet hebben van een testament.wie erft er?

Zonder testament

Ben je niet in het bezit van een testament? Dan wordt er wettelijk bepaald wat er met jouw nalatenschap gebeurt. Ook zijn de erfgenamen automatisch verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. In de meeste gevallen zullen dit de langstlevende partner en eventuele kinderen zijn. Alle schulden en bezittingen zullen via de wettelijke verdeling in het bezit van de langstlevende partner komen. De kinderen krijgen pas recht op hun erfdeel als de langstlevende partner is overleden, failliet gaat of in de schuldsanering komt.

De wettelijke verdeling

Volgens de wet zijn er vier verschillende groepen met mogelijke erfgenamen. Als er in groep 1 een nabestaande is dan erft deze. De mogelijke erfgenamen in de overige drie groepen komen in dit geval dan niet aan bod. Als er in groep 1 geen erfgenamen zijn, dan wordt er in de andere groepen verder gezocht. Dit herhaalt zich tot en met groep vier. Is er ook in groep vier geen erfgenaam te vinden? Dan vervalt de erfenis aan de staat.

 

Groep 1

In de eerste groep zitten je: echtgenoot, geregistreerd partner en kinderen. Er zijn een paar voorwaarden.

 • De echtgenoten mogen niet van tafel en bed gescheiden
 • Een stiefkind is volgens de wet geen eigen kind en behoort niet tot groep één. Wil je je stiefkind wel als erfgenaam benoemen? Dan laat je dit in een testament opnemen.
 • Als een kind van de overledene niet meer leeft, dan nemen de kinderen van het overleden kind de plaats in. Dit wordt plaatsvervulling genoemd.

Groep 2

In de tweede groep zitten je: ouders, broers en zussen. Als ook deze zijn overleden komen de ooms en tantes aanbod, gevolgd door neven en nichten. Ook hier zitten enkele voorwaarden aan.

 • Als de broer of zus is overleden, hebben zijn of haar kinderen recht op het erfdeel.
 • Halfbroers en halfzussen hebben recht op de helft van wat een volle broer of zus zal erven.

Groep 3

In de derde groep zitten je grootouders, oudooms en oudtantes. Als deze er niet meer zijn, gaat de erfenis naar eventuele achternichten en achterneven.

 

 Groep 4

In de allerlaatste groep zitten je overgrootouders.

 

De staat der Nederlanden

Mocht er nou in geen van bovenstaande groepen een erfgenaam zijn, dan kan de overheid de erfenis oppakken. Namens de overheid zet het Rijksvastgoed de erfenis om in geld. Als na 20 jaar de erfenis nog steeds onbeheerd is, vervalt deze aan de staat der Nederlanden.

Zonder testament kan je dus niet zelf bepalen wat er met jouw bezittingen gaat gebeuren en bij wie het terecht komt. Ook specifieke wensen zijn dan niet vastgelegd. Hiermee loop je het risico dat een waardevol sieraad bij iemand terecht komt waarvan je het niet wilt. Ook kan hierdoor onenigheid ontstaan tussen de erfgenamen. Als er bijvoorbeeld meer geïnteresseerden zijn voor de antieke boekenkast.

Met een testament

Met een testament kan je vastleggen wie het waardevolle sieraad zal erven en wie er wel en niet recht heeft op een deel van jouw nalatenschap. Met een testament kan je het zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk regelen als je zelf wilt!

Enkele voordelen van het hebben van een testament:

 • Misschien heb je een slechte relatie met je kinderen en wil je niet dat deze een deel van jouw vermogen krijgen, dan is het mogelijk om hun erfdeel te verkleinen. Om dit te doen moet er een testament zijn.
 • Als je overlijdt en er zijn minderjarige erfgenamen, kan je vastleggen hoe oud de erfgenamen moeten zijn om hun erfdeel te kunnen krijgen.
 • Wil je na je overlijden een goed doel blijven steunen? In je testament kunnen je dit laten opnemen.
 • Indien beide ouders zijn overleden, wie zal er dan de voogdij over eventuele minderjarige kinderen krijgen? In een testament kun je dit vastleggen. Doe je dit niet, dan bepaalt de rechter wie de voogdij over jouw kinderen krijgt.
 • Naast de voogdij voor minderjarige kinderen kun je ook vastleggen wie je wilt dat de zorg voor eventuele huisdieren gaat dragen.
 • Wil je niet dat de partner van je kind recht krijgt op jouw nalatenschap? Met een uitsluitingsclausule kan je vastleggen dat, indien jouw kind komt te overlijden of gaat scheiden de erfenis niet bij de partner terecht komt.
 • In een testament kan je iemand aanwijzen die alle zaken omtrent je erfenis gaat afwikkelen.

Met een testament hou je dus zelf de controle en maak je het makkelijker voor de je erfgenamen.

Notaris vergelijken opstellen testament

Voor het opstellen van een testament ga je naar een notaris. Deze kan je helpen en adviseren om jouw wensen zo duidelijk mogelijk op papier te zetten. De notariskosten kunnen per kantoor sterk variëren. Om te voorkomen dat je teveel betaalt, vergelijk je de tarieven op DeGoedkoopsteNotaris.nl

1 reactie op “Waarom een testament opstellen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *